V České Republice se s námi můžete setkat na těchto akcích:

Listopad: MADI - Praha 2005,2006,2007,2008
Leden: GO-REGIONTOUR - Brno 2005,2006,2007,2008
Únor: HOLIDAY WORLD - Praha 2005,2006,2007,2008